Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Виолета Генова

 • Логото за Група на Икономика
  беше тук преди 2 месеци

  Ръководител катедра: проф. д-р Емил Панушев

  Тел.: 052/359-577
  Кабинет: Г4

  Научен секретар кат.”Икономика”: гл.ас. д-р Миглена Пенчева,
  email:  miglena.pencheva@vfu.bg

  Еразъм координатор за ПН „Икон […]

  Публична група /