Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Изявени възпитаници

Професионално направление “Архитектура, строителство и геодезия”

Суат Кетен
Директор дирекция „Горски пожари“ в Област Измир, Република Турция

Защита на дисертационния труд пред научно жури на 26 октомври 2018 г.

КАРТОГРАФИРАНЕ НА РИСКА ПРИ БОРБАТА С ГОРСКИ ПОЖАРИ

Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”

Инж. Николай Пашов
Изпълнителен Директор на „Хидрострой“ АД, Варна

МП „Пътно Строителство”

Защита на дисертационния труд пред научно жури на 31 август 2018 г.

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕШЕХОДНИ ПОДЛЕЗИ И АВТОТРАНСПОРТНИ ТУНЕЛИ

Докторска програма: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”

инж. Петинка Петрова – Николова
Директор Дирекция „Устройство на територията , екология, образование и проекти“, Община Антоново

Строителство на сгради и съоръжения – Випуск 2009

МП „Строителни конструкции“ – Випуск 2011

Инж. Гергана Железова
Главен експерт „Част конструктивна" в Дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране", Община Варна

Строителство на сгради и съоръжения – Випуск 2009

МП „Строителни конструкции“ – Випуск 2011

Д-р арх. Жечка Великова Илиева
През 2008 г. завършва първият випуск на специалност „Архитектура“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ и след покана, се присъединява към екипа преподаватели в Катедра „Архитектура и урбанистика“. Преподава в направление „Теория и история на архитектурата“ и „Опазване на културното наследство“ до момента. В периода 2010-2012 г. посещава специализация в Курс за професионално обучение на архитекти по опазване на недвижимото културно наследство към НИНКН (Национален институт за недвижимо културно наследство). Създава и организира обучението в магистърска програма „Опазване на културното наследство“ (2013-2017 г.) под ръководството на доц. д-р арх. Красимира Вачева. Участник в «Академия за наследство», организирана от «Национално движение БЪЛГАРСКО НАСЛЕДСТВО». Член на БНК на ICOMOS, Дружество „Архитектурно наследство” към САБ, ВИАД-Наследство, Варна и Камарата на архитектите в България.
Явор Панев
Месторабота - гр.Варна, А1 архитекти. Съосновател в Сдружение Таляна. Цели да насърчи развитието на историческото ядро на Варна, като младежко, артистично, пешеходно пространство.
Година на завършване - 2014.
Владимир Любомиров Колев
Завършил специалност Архитектура във ВСУ "Черноризец Храбър" през 2011г.. От тогава се развива в сферата на архитектурното проектиране, работейки върху широк обхват задачи. През 2014 г. е зачислен като докторант към катедра Архитектура на университета, за да продължа академичното си развитие. Хоноруван асистент във ВСУ от 2014 г.

 

Професионално направление “Изобразително изкуство”

Евелина Дойчинова
Визуален артист
Има богата кариера като модел, актриса, сценарист, телевизионен водещ, гримьор и собственик на Evanti Make-Up Studio, стилист-фризьор и дизайнер. Участвала е в множество реклами и видеоклипове, снимки за списания, представяла е колекции на Givenci, Louis Feraud, Karim, Celia Kritharioti. Евелина е възпитаник на ІІ МГ във Варна, завършила е школата Make-Up Artist School Avgerinopulu в Гърция и „Мода и мениджмънт в модата“ във ВСУ. Носител е на редица призове като гримьор и дизайнер, представяла неколкократно ВСУ на Sofia Fashion Week. През 2018 г. бе отличена и като дизайнер на годината в категорията „Експериментална мода“ на наградите „Varna Free Fashion Awards“.
Звездица Патаре
Казвам се Звездица Патаре и съм възпитаник на Варненски свободен университет. През 2011г. и 2012г. учих в програмата „Мода и мениджмънт в модата“, а през 2014г. завърших магистърската програма по „Моден стайлинг“. По време на обучението ми в магистърската програма, с помощта на преподавателите ми, създадох марката Room88, която развивам и до днес. Room88 се занимава с фотография и стайлинг, конкретно в областта на модната и рекламната фотография. Амбицията на марката е да помогне за развитието на стайлинга като все по-важна част от българската модна и артистична фотография.
Красимир Марчев
Красимир Марчев завършва Варненския свободен университет, специалност „Моден дизайн". Тогава се появява и неговата най-голяма любов - фотографията. В снимките си, артистът преплита авангардни сюжети и цели представления, а по-голямата част от костюмите и аксесоарите към тях са негово дело. През 2005 година печели I-ва награда на фото конкурса „Бургас през обектива”. Следват две самостоятелни изложби през 2007 и 2013 година във Варна и Бургас. Взима участие в много общи фото изложби. Студиото на Красимир Марчев в Бургас - “ДРАМА Студио” съществува от 2010 година до днес. Към днешна дата работи с известни имена от българския шоу бизнес, като снима музикални и рекламни клипове. Участник е във фестивали за съвременни изкуства с пърформанс и прожекции на късометражно експериментално видео. Участник и полуфиналист в пети сезон на шоуто “България търси талант”. През 2013 година поп иконата Мадона публикува 5 негови проекта в платформата за изкуство “Изкуство за свобода”, създаден от нея. Проектът на визуалния артист за бургаския мост “Мостът” се сдобива с коментар, написан лично от звездата - “Мостовете са добра метафора за свободата. Харесва ми. Искам да мина по този мост”. Последва лавинообразен отзвук във всички национални и местни медии.

Професионално направление “Икономика”

  • Специалност Международни икономически отношения

1. Наградени дипломни работи от “Съюза на учените”- гр. Варна: първа награда в конкурса за най-добра дипломна работа, защитена в периода 01.09.2009 г. – 31.08.2010 г. на дипломант Николай Светлозаров Симеонов, защитил отлично пред Държавната изпитна комисия на 09.10.2009 г., актуалната и интересна тема: “НАБУКО и Южен поток в контекста на енергийните стратегии на ЕС, Русия и България”.

2. В периода 11-17 август 2010 г. във ВСУ се проведе Лятна академична школа “Териториален брандинг на Черноморски регион в разширяваща се Европа”. Организатори на проявата бяха Варненски свободен университет, Факултет “Международна икономика и администрация” и Международен център за европейско обучение /CIFE/ – Ница, Франция – директор междууниверситетски програми – Мари Франсе Пердигон. Бизнес партньори, участвали в реализацията на проекта – Актив ООД, Шопметрикс ООД, Шопикс ООД, Парк-хотел Golden Beach и Сдружение “Партньорство за маркетингово развитие”.Участвали студенти от спец. МИО (имена и курс към провеждане на стажа):

• Елица Людмилова Кирова, трети курс;

• Зехра Назим Али, трети курс;

• Севдалина Нецова, трети курс;

• Ива Симеонова Иванова, втори курс;

• Мария Илиева Нешкова, втори курс;

• Александър Габровски, втори курс;

3. Избор на студенти от спец. Международни икономически отношения и проведена практика в “Карол” АД – гр. София през 2010 г., отдел “Карол Капитал Мениджмънт”: участие на 1 студент от спец. Международни икономически отношения – Илиян Георгиев Паскалев, фак.№ 07041060;

4. Участие в среща с работодатели, организирана от катедра “Международна икономика и политика” през 2010 г. и избор на студент за започване на работа: Пламена Стефанова, спец. Международни икономически отношения, фак.№ 06041040, след среща с работодатели и проведен стаж започва работа във фирма “Инсайд БГ ООД”, отдел “Реклама и маркетинг”;

5. Участие в олимпиада по “Международна икономика” в Русия, университет “Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics”: участие на 1 студент от спец. Международни икономически отношения – Любомир Савов, фак.№ 07041099;

  • Професионално направление “Икономика”:
Доц.д-р Виржиния Живкова Иванова
възпитаник на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“
Завършва специалност Международни икономически отношения във ВСУ „Черноризец Храбър“ 1999-2003 г. Завършва междуинституционланата магистърска програма „Международни финанси“ на ВСУ „Черноризец Храбър“, Икономически университет гр. Варна и ИИ на БАН - 2003 – 2004 г. Асистент към катедра „Международна икономика и политика“ по научна специалност „Световно стопанство и МИО“ от 2004 г. Защитава докторат по научна специалност „Световно стопанство и МИО“ през 2011 г. на тема „Процесът на сливания и поглъщания в международния банков бизнес“. Придобива научно звание „доцент“ по научна специалност „Световно стопанство и МИО“ (Международен бизнес и финансов мениджмънт) през 2012 г. Ръководител на магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ от 2011 г.
Facebook: Виржиния Иванова (Virjinia Ivanova)
Имейл: virjinia_ivanova@abv.bg
Андреан Джое

2023-2024г.  Магистратура в  в специалност "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг".

2022-2023г. -  Магистратура в специалност "Реклама и връзки в обществеността в управлението на бизнеса";
2019-2022г. - Бакалавър в специалност "Бизнес администрация и управление- Международен бизнес мениджмънт";
2010-2014-„Deutsche Akademie für Deutsche Vermögensberatung“ - професия Финансов консултант.
2003-2004 - Икономически Университет Варна - проф. Квалификация - “Мениджмънт и стопански бизнес”
 
Професионалист във Финансовото и банково дело със всички финансови банкови инструменти - акции, кредитиране, застраховане, финансово планиране на физически лица и МСП. 
От 2010г.  работи като финансов консултант в Агенция за инвестиционни консултации към DVAG    "Deutsche Vermögensberatung", Германия.


Теодор Руменов Дилов
Финанси и счетоводство
Академична история: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"–Варна, България Специалност: Финанси и счетоводство Научна степен: Бакалавър Година на завършване: 2013 Oxford Brookes University – Oxford, United Kingdom Специалност: Финанси Научна степен: Магистър Година на завършване: 2016 Професионални квалификации:
Chartered Institute for Securities and Investment – London, United Kingdom
Диплома за инвестиционен консултант
Професионален опит:
Interactive Investor (2019-Present) – City of London, United Kingdom
Длъжност: Фондов анализатор и член на инвестиционния комитет
The Share Centre Limited (2016-2019) – London, United Kingdom
Длъжност: Инвестиционен анализатор
Членство в професионални организации:
Chartered Institute for Securities and Investment–City of London, United Kingdom
Борис Лазаров
Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
Магистър в магистърска програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“ – випуск 2018 г. Бакалавърска степен – специалност Защита на националната сигурност във ВСУ „Черноризец Храбър“ – випуск 2017 г. Изявен студент и участник в състезание по финансов и инвестиционен анализ на Българската CFA Асоциация - CFA Research Challenge март 2019 г. Продължаващо обучение по Право във ВСУ „Черноризец Храбър“ – 2018 -2019 г.
Email: borislazarof89@gmail.com
Facebook: Boris Lazaroff
Екатерина Владиславова Стоянова
инспектор "Екологичен контрол" в Община Варна и стипендиант в магистърска програма "Кръгова икономика" във ВСУ " Черноризец Храбър" випуск 2018-2019;
Бакалавър: "Международни икономически отношения" във ВСУ "Черноризец Храбър" – випуск 2012 г. Магистратура: ""Финансов и банков мениджмънт и маркетинг" във ВСУ " Черноризец Храбър" – випуск 2014 г. 2014-2015 г. - хоноруван асистент на доц. Д-р Виржиния Иванова във ВСУ " Черноризец Храбър" по дисциплините " Фирмен международен бизнес" и "Международен финансов мениджмънт" на специалност Международни икономически отношения;
Сегашна работа: инспектор "Екологичен контрол" в Община Варна и стипендиант в магистърска програма "Кръгова икономика" във ВСУ " Черноризец Храбър" випуск 2018-2019;
Участвала в съвместни публикации с доц.д-р Виржиния Иванова от национални конференции и самостоятелни в сферата на маркетинга и международния бизнес.
E- mail: e.v.stoqnova@abv.bg
Facebook: Ekaterina Stoqnova
Радост Димитрова Джурова
Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
Магистърска програма – Финансов и банков мениджмънт и маркетинг ВСУ „Черноризец Храбър“ - Випуск 2016 г. Бакалавър „Интериорен дизайн“ ВСУ „Черноризец Храбър“ – випуск 2013 г. Изявена студентка и участник в състезание по финансов и инвестиционен анализ на Българската CFA Асоциация - CFA Research Challenge от 17.03 2017 г.
email: radost.djurova@gmail.com
Северина Николова Димова
Позиция консултант клиенти в UNICREDIT BULBANK гр.Варна
Бакалавърска степен – Международни икономически отношения ВСУ „Черноризец Храбър“ – випуск 2014 г. Магистърска степен – Финансов и банков мениджмънт и маркетинг ВСУ „Черноризец Храбър“ випуск – 2016-2017 Изявена студентка и участник в състезание по финансов и инвестиционен анализ на Българската CFA Асоциация - CFA Research Challenge от 17.03 2017 г. Работно място - UNICREDIT BULBANK гр. Варна , позиция консултант клиенти.
email: severina.dimova@
unicreditgroup.bg
Severina Dimova -Linkedln.com

• Лора Стоянова Пейчева, Магистър “Международни финанси”, Доктор “Световно стопанство и МИО”,  Wien Energie GmbH, Wien, Отдел Финанси, Проектов и инвестиционен финансов надзор;

• Християн Савков Михов, Бакалавър “Международни икономически отношения”,  Entase, Inc., Маркетинг и продукт мениджър;

• Христомир Юриев Христов, Магистър “Предприемачество”,  Фейрителс ООД – продукт Мобилно приложение за детски аудио приказки,  В борда на Bulgarian Angels Club – група от топ мениджъри и предприемачи;

• Сергей Данаилов Петров Магистър „Предприемачество“ и „Международна политика и сигурност“ ,  Иноуейв Рисърч ЕООД – Дигитален маркетинг и местна медия, Сдружение „Български бизнес форуми“;

• Никола Илчов  Илчев, Магистър “Предприемачество”, Основател на Академия за електронна търговия 2019- eComm Specialist;

• Димитричка Георгиева Илиева, Магистър “Предприемачество”, В борда на МАЙПОС – АД; “БИЗНЕС КОУЧЕС” ООД – Маркетинг директор;

• Любомир Иванов Митрев, Бакалавър “Международни икономически отношения”, Магистър “Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”,  Мениджър корпоративни клиенти в застрахователна компания „Лев Инс“ АД – гр.София;

• Милен Димитров Георгиев, Бакалавър “Международни икономически отношения”, Магистър “Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, Международна компания – FedEx Express UK Transportation Limited – Англия – Директор отдел;

• Надежда Тодорова Добрева Магистър “Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, Бакалавър “Публична администрация и мениджмънт”,  „Пощенска банка“ – експерт комплексно обслужване;

• Петина Валентинова Радева,   Магистър “Финансов и банков мениджмънт и маркетинг”, Бакалавър “Публична администрация и мениджмънт”,  Инвест Банк – Варна.

• Анелия Нинова, спец. Счетоводство и контрол – счетоводна кантора в Лондон, ОТД, оперативен счетоводител;

• Полина Христофорова Димитрова – Сметна палата, София, одитор

• Ирина Добрева, спец. Счетоводство и контрол – одиторска компания “Добреви” ООД, ОТД, оперативен счетоводител;

• Христо Драгомиров Марков спец. “Икономика” – регионален мениджър за Стара Загора в Брокерска фирма.

• Женя Дойчева Димитрова – “Агроспектър” ООД, Каварна, касиер-счетоводител

• Диляна Красимирова Русакиева – “Джени” ООД, Шумен, оперативен счетоводител

• Кристина Минюрова Минюрова – счетоводна кантора “Моллова и Манова” ООД, оперативен счетоводител

• Кристина Наскова Колева – счетоводна кантора “Ангажимент” ЕООД, оперативен счетоводител

• Мария Кирилова Канзафирова – дирекция “Местни данъци”, община Варна, старши инспектор

• Яница Красимирова Стефанова – “Терснаб” АД, Сливен, отчетник-счетоводител

• Дима Петрова, спец. Икономика – управител на фирма “Димана 10” за недвижими имоти.

• Юлия Йорданова, спец. Счетоводство и контрол – работи във ФСО на ВСУ “Черноризец Храбър”, оперативен счетоводител, ОТД;

• Иван Люцкано, спец. Счетоводство и контрол – одиторска компания “Люцканова и син” ООД, съдружник;

• Добринка Иванова, спец. Счетоводство и контрол – ФСО в одиторска компания “Люцканова и син” ООД, ОТД, оперативен счетоводител;

• Цвета Христова, спец. Счетоводство и контрол – ФСО в “Авточасти” ЕООД, ОТД, оперативен счетоводител;

• Орлин Калев, спец. Международни икономически отношения – гл.експерт “Бизнес развитие” в “Калеви груп” ООД.

Професионално направление “Музикално и танцово изкуство”

Паулина Павлова Божилова
Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – Варна Длъжност: учител.
Бакалавър - „Хореография – български народни танци” с професионална квалификация „Хореограф – педагог” Магистър - „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство”. (Прочети повече)
Нели Динкова Денева
НЧ „Димитър Дончев-Доктора-1893“ гр. Тервел – главен художествен ръководител и хореограф на ДФТА „Калинка Вълчева“
Радослава Николова Георгиева
Месторабота към 25.10.2018г. - ОУ”Черноризец Храбър” гр. Варна ; старши начален учител и учител по хореография
ОКС – бакалавър – специалност Българска народна хореография с професионална квалификация Хореограф - педагог (Прочети повече)
Геновева Миткова Спасова
ЦПЛР’’ЦРД’’-Враца-учител хореограф Община Враца-Гл. худ.ръководител на ПТС „Хемус“
Магистър-Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“-гр. Варна,специалност –„Хореографска режисура на танцов спектакъл и артмениджмънт“2014 Бакалавър-Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“- филиал гр.Смолян,специалност –„Хореография“2013 (Прочети повече)
Дамян Георгиев Дамянов
учител по хореография в ОУ.Св.св.Кирил и Методий" гр.Ахтопол и Художествен ръководител на Детски танцов ансамбъл "ИГЛИКА"-гр.Царево
Деян Атанасов Славчев
Месторабота - АНПТ "Дунав", 7. Позиция - Главен Худ. ръководител
2015 г. - Бакалавър, Хореограф-педагог 2016 г. - Магистър, Управление на сценични изкуства, Мениджмънт и Продуцентство Награда - Бронзова лира от "Съюза на бълг. музикални и танцови дейци - като дългогодишен танцьор,
Калинка Николова Пушкарова
Месторабота и позиция- НЧ „Тодор Пеев 1871“ гр. Етрополе- хореограф и художествен ръководител ТА „Балканска младост“.
Образователна степен-Бакалавър- професионална квалификация Хореограф- педагог български народни танци завършва 2012 година във ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, филиал Смолян. Магистър – професионална квалификация Хореографска режисура на танцов спектакъл и артмениджмънт завършва 2013 година във ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна (Прочети повече)
Кристина Кънчева Маркова
Преподавател по народни танци на възрастни в Клуб за народни танци „Моряците“
Завършване на бакалавърска степен специалност „Хореограгия –Български народни танци“ - 2017 г., Завършване на магистърска степен специалност „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство“ – 2018 г. (Прочети повече)
Мария Георгиева Цветанова
Хореограф в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – град Годеч
ВСУ „Черноризец Храбър” - 2012 г., Образователна степен - бакалавър ВСУ „Черноризец Храбър” - 2018 г., ., Образователна степен – магистър (Прочети повече)
Преслава Емилова Димитрова
Преподавател по народни танци в Клуб за народни танци „Моряците” – гр. Варна. Главен хореограф на Професионална танцова формация “Моряците”
Завършвване (бакалавър), специалност „Хореография – Български народни танци” – 2017г. Завършване (магистър), специалност „Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство”– 2018г. (Прочети повече)
Силвия Миланова Матева
Дипломирана през 2016 година, бакалавър Хореограф-педагог Като ръководител на представителната група на клуб за народни танци Моряците, съм носител на награди от множество фестивали. До момента с групата на Моряците сме взели участие в над 50 фестивали в България и чужбина за периода 2012 – 2018 година. (Прочети повече)
Станислав Валентинов Тодоров
СУ „Неофит Бозвели“ гр. Варна, позиция: учител по хореография
Участие в проекти: - проект „Успех“ – 2013 г. група за народни танци „Ритъм“ в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ” – ВАРНА - Проект „Твоят час“ – 2017/2018 – група за народни танци в СУ „Неофит Бозвели“ – Варна (Прочети повече)
ТАНЯ МАРИНОВА КРЪСТИНИНА
– преподавател по хореография в ОУ „ Христо Ботев“, гр. Бургас, кв. Долно Езерово; ръководител на Детски танцов състав „ Захарно петле“; ръководител на два любителски клуба за народни хора и танци – ТК „ Вая“ и ТК „ Поморие“; (Прочети повече)
ТАХИР МУСТАФА САЛИ
Художествен ръководител на Общински център за танцово изкуство ,,Галаксико”, с преподаване на Класически балет, Характерни и Съвременни танци, Джаз и Мюзикъл, Латино шоу и улични танцови дисциплини към общинският център е и Общинският мажоретен състав, както и Представителен общински гвардейски отряд. В периода от 2016 до 2018 година, ръководител при Младежки дом – Хасково. От 2018 година ръководител на Център за танцово изкуство ,,Милениум Арт” при читалище Св.Св.Климент Охридски, гр.Хасково. (Прочети повече)

Професионално направление “Право”

Деляна Валериева Христова
: адвокат от Адвокатска колегия-Варна

Специалност Право, Випуск 2011

Веселина Живкова Тодорова
Юрисконсулт на "Обреди" ЕООД, гр.Варна

спец. Право, Випуск 2013г.

Георги Радков Каменов
адвокат в гр. Нови пазар

спец. Право, Випуск 2002 г.

Веселина Веселинова Костадинова
Европейски Парламент – Брюксел

спец. Право, Випуск 2017

Таня Кунева Николова
младши съдия в Окръжен съд - Варна

спец. Право, Випуск 2012

Елена Илиева Германова
Община Варна, Дирекция Програми и проекти

спец. Право, Випуск 2018

Денка Симеонова Жечева
юрисконсулт в ТД "Ултима" ЕООД и ТД "Ултима Ф" ЕООД гр. Шумен

спец. Право, Випуск 2013

Иван Петров Петров
МВР гр. Пловдив

спец. Право, Випуск 2018

Теодора Емилова Гогова
Администрация на главен прокурор, длъжност – юрисконсулт

спец. Право, Випуск 2013 г.

Лиляна Димитрова Йорданова
Финансов мениджър на "Нюанс БГ" АД, част от "DURFY" AG CH; юрисконсулт в същата фирма

Право, Випуск 2017

Румен Атанасов Димитров
юрисконсулт в "Димитров груп 2000" ЕООД

Право, Випуск   2017

Георги Костов Костов
МВР гр. Берковица

Право, Випуск  2017

Ангел Методиев Христов
I РПУ гр. Бургас

Право

Тони Кирилов Дечев
ОДМВР гр. Шумен, РУ гр. Нови пазар

Право

Петър Йорданов Стоянов
Нотариална кантора гр. Добрич

Право

Професионално направление “Психология”

Анелия Братинова
Център за Подкрепа и Личностово Развитие -Център за Кариерно Ориентиране -Варна /Кариерен консултант/
Магистър по Психология /Психологично консултиране/, (година на завършване -2016г).
Даниела Георгиева Богданова
офис координатор в Каргил България ЕООД
Магистър по Психологическо консултиране, 2015г.
Юлия Иванова Христова
психолог и арт терапевт / учител по философски дисциплини
ОКС - Бакалавър - Психология - 2016г. ОКС - Магистър - Психология и психопатология на развитието - 2017г.
Магдалена Славова Пюскюлева
магистър по психология/ психологично консултиране. Година на завършване 2016г.
Наталия Красимирова Милкова
Психолог в Регионална здравна инспекция в гр.Видин
Магистър по "Психология и патопсихология на развитието".
Цветелина Петкова Гочкова
Психолог на свободна практика
Магистър по Психологично консултиране. Година на завършване - 2016г.
Галина Танева Тодорова
Психолог и психотерапевт в частен кабинет
ОКС - Бакалавър - Психология - 2006; Магистър - Психология и психопатология на развитието, първенец на випуска с награда златен пръстен - 2007.
Малина Михайлова Михайлова
Комплекс за социални услуги за деца и семейства към Община Варна - психолог
Магистър по Психология/ Психологическо консултиране, (година на завършване – 2016)
Михаела Николова Ангелова
HR в Министерство на външните работи
Магистър по Психология и психопатология на развитието, 2017 г.
Виолета В. Златанова
Бакалавър 2005г. - психология ВСУ Магистър 2006г. - психология и психопатология на развитието ВСУ Реализация: Център за психично здраве гр. Стара Загора - клиничен психолог. Съдебен експерт - психолог. Метадонова програма "Т. Начева" - психолог. Свободна практика - психологични изследвания, консултации и терапия.
Ваня Христова
Доцент, доктор по Психология във ВСУ „Черноризец Храбър”
ОКС ”бакалавър” по Психология – випуск 2006 г. ОКС ”магистър” по Психология и психопатология на развитието – випуск 2007 г. ОНС „доктор“ по Педагогическа и възрастова психология – 2013 г.