Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Регистрирайте се

Отнема не повече от минута

Присъедините се

Към групата на Вашата катедра

Публикувайте

И следете публикациите от другите членове на катедрата

Моля, попълнете – АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

 

Уважаеми колега!

“Алумни” е система за поддържане на непрекъсната връзка със завършилите Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и заедно с настоящите студенти, преподаватели и служители в университета, да продължаваме да отстояваме интересите на своя университет и да съдействаме за неговия позитивен публичен образ и устойчивото му развитие.

Целите на „Алумни“ системата във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ са:

 • Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на Университета, както и стимулиране на комуникацията между тях.
 • Осигуряване на достъп и обмен на информация с възпитаниците, насърчаване на съвместни инициативи;
 • Съдействие от възпитаниците на Университета за провеждане на обучителни стажове и практики за настоящите студенти;
 • Популяризиране на идеи и проекти на изявени студенти и млади учени и създаване на възможности за тяхната реализация;
 • Подпомагане на професионалната реализация на студентите, чрез организиране на конкурси, менторство, партньорство по различни проекти, отпускане на стипендии за изявени студенти и др.;
 • Непрекъснато осигуряване на високо качество на учебния процес, чрез системно поддържане на актуално съдържанието на учебните планове и програми с помощта на възпитаниците на университета, които имат водещи позиции в различните браншове на бизнеса и публичния сектор;
 • Създаване на предпоставки възпитаниците на Университета да продължават обучението си през целия живот в атрактивни форми на обучение, които съответстват на техните потребности;
 • Активно участие на възпитаниците на Университета в живота му и съдействие за поддържане на неговия позитивен публичен образ;
 • Съдействие от страна на Университета при необходимост от информационни и консултантски услуги за възпитаниците му;
 • Осигуряване на обратна връзка от работодателите за възпитаници на Университета, относно качеството на обучението във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;

Ако сте възпитаник на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, е достатъчно да се регистрират в сайта на Алумни, за да станете член на Алумни мрежата на Университета. С регистрирането си ще можете:

 • Да публикувате своите лични данни – име, випуск, актуална снимка, специалност, контакти, справка за кариерното развитие, съгласие за публикуване на информацията за публичен достъп или само за регистрираните в мрежата, съгласие за получаване на съобщения за събития в Университета и съобщения от съвипускниците Ви;
 • Да изпращате съобщения до регистрираните съвипускници;
 • Да заявите желание да бъде ментор на практика (стаж) на настоящи студенти;
 • Да направите обява за свободно работно място, ако сте работодател;
 • При регистрирано съгласие, да получавате редовно информация за университетски събития;
 • Да изпращате мнения и запитвания към университетската администрация и катедрите, както и да ги информирате за ваши събития;
 • Да заявите желание за отпускане на стипендии и условията за целта, както и желание за правене на дарения;
 • Да дадете информация чрез он-лайн анкета за реализацията си и качеството на обучението в Университета;
 • Да имате достъп до албум с най-изявените възпитаници на Университета и получилите образователната и научна степен „доктор“ в Университета;
 • Да подавате заявление за издаване на академична справка;
 • Да се записвате в различните форми на обучение през целия живот;
 • Да заявите потребност от информационна и консултантска помощ.

Екип на „Алумни“

Статистика

+
Дипломирани студенти
Групи в alumni.vfu.bg
+
Регистрирани в alumni.vfu.bg