Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Контакти

Практическата реализация на възпитаниците е най-силното мерило за успеха на един университет. Ето защо поддържането на обратна връзка с възпитаниците за успехите и проблемите им в кариерното им развитие е особено важно за формирането на единно общество на завършилите ВСУ и за възпитаване на чувство за непрекъсната принадлежност към университета.

Чуждестранният опит показва, че изграждането и поддържането на алумни мрежи е една нелека дейност. Нека заедно създадем традициите за срещи между бивши колеги, които обменят идеи и мнения, споделят какви са потребностите на бизнеса от кадри и умения, осъществяват връзки с преподавателите и участват в прояви на университета.

Алумни информация

 

Факултет Международна икономика и администрацияЛице за контакти от специалността
Катедра „Администрация, управление и политически науки“

Професионално направление „Администрация и управление“
facebook.com/administration.vfu.bg 

Професионално направление „Политически науки“
facebook.com/politics.vfu.bg

ас. Гергана Желязкова
gzhelyazkova@yahoo.com 

доц. д-р Калоян Смилков
kaloyan.smilkov@vfu.bg

Катедра
„Информатика и компютърни науки“

Професионално направление „Информатика и компютърни науки
facebook.com/cs.vfu 

д-р Веселина Спасова
vspasova@vfu.bg 

Катедра
„Икономика“

Професионално направление „Икономика“

facebook.com/economics.vfu.bg

ас. д-р Севги Осман

sevgi.osman@abv.bg

Юридически факултет 
Катедра
„Правни науки“
Затворена група – Възпитаници на Юридически факултет, ВСУ
facebook.com/groups/law.vfu
ас. Галина Николова
classified_gn@abv.bg
Катедра
„Сигурност и безопасност“
ас. Илияна Костова
ilkostova@abv.bg
Катедра
„Психология“
 Специалност „Психология“
facebook.com/groups/psychologists.bg
facebook.com/groups/120636024617900/
facebook.com/groups/62886968361/

ас. д-р Маринела Петкова
m.petkova@mail.bg 

доц. д-р Ваня Христова
e-mail – vania_hris@abv.bg
тел. 052/359-604

Архитектурен факултет 
Катедра
„Архитектура и урбанистика“
Професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“
facebook.com/groups/347672485322488
арх. Десислава Христова
dhristova_arch@abv.bg
Катедра
„Строителство на сгради и съоръжения“
ас. инж. Тихомира Кордон
mira_kordon@abv.bg
Катедра
„Изкуства“

Професионално направление „Изобразително изкуство“
facebook.com/pages/%D0%9C%D0%BE 

Професионално направление „Музикално и танцово изкуство“
facebook.com/groups/374222172610519/

ас. Албена Свещарова
albenasveshtarova@abv.bg 

ас. Ивайло Иванов
Ivanov_nufi@abv.bg

Филиал Смолян

Лице за контакт: ас. Анатоли Карабов

email: anatol81@abv.bg

Департамент ”Чуждоезиково обучение”Секретар: Миглена Димитрова
тел.: 052/359-593
email: dceo_vfu@abv.bg
Общоуниверситетски  
Група на клуба на възпитаника на ВСУfacebook.com/groups/193593564007367/ 
Отворена група на Варненски свободен университетfacebook.com/groups/60091767016