Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Михаела Роева

 • Логото за Група на Сигурност и безопасност
  беше тук преди 1 година, 10 месеци

  Отговорник катедра – ас. Илияна Костова
  e-mail: ilkostova@abv.bg

  Ръководител катедра: доц. д-р Анелия Ненова
  Тел.: 052/359-563
  email: aneliya.nenova@vfu.bg
  Деканат на Юридически факултет – стая В 2
  При […]

  Публична група /