Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Мариана Маринова

 • Логото за Група на Икономика
  беше тук преди 1 месец

  Ръководител катедра: проф. д-р Емил Панушев

  Тел.: 052/359-577
  Кабинет: Г4

  Научен секретар кат.”Икономика”: гл.ас. д-р Миглена Пенчева,
  email:  miglena.pencheva@vfu.bg

  Еразъм координатор за ПН „Икон […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Администрация, управление и политически науки
  беше тук преди 4 години, 3 месеци

  Ръководител катедра:
  доц. д-р Иванка Банкова
  тел: 052/359-538
  Кабинет: А 404
  email: bankova.v@gmail.com
  Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

  Научен секретар:
  д-р Павлина Ямукова
  тел: […]

  Публична група /