Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Ивилин Ангелов

 • Логото за Група на Информатика
  беше тук преди 3 години, 9 месеци

  Ръководител  катедра: доц. д-р Галина Момчева
  Тел.:052/359-573; 0888 793785
  email:galina.momcheva@vfu.bg 
  Административна сграда на факултет МИА – стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

  Научен секретар : ас […]

  Публична група /