Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Ивайло Иванов

 • Логото за Група на Изкуства
  беше тук преди 3 години, 10 месеци

  Ръководител катедра: доц. д-р Капка Манасиева
  Тел.: 052/359-642
  еmail: mti@vfu.bg
  Стая А-111
  Приемен ден: сряда – от 11:00 ч. до 13:00 ч.;

  Научен секретар: доц. д-р Мария Кърджиева
  Тел.: 052/359-584 […]

  Публична група /