Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Активност

 • ivailo.ivanov posted an update in the group Логото за Група на ИзкустваИзкуства преди 9 години, 1 месец

  ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
  Специалност “ХОРЕОГРАФИЯ”
  Катедра “ИЗКУСТВА”

  О Б Я В Я В А

  ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016
  В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
  Хореографска режисура и артмениджмънт
  • специализация “танцов спектакъл”
  • специализация “съвременен танцов театър”
  Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

  За повече информация:
  0886 / 236 767 – проф. д-р Константин Кукушев
  k.kukuschev@abv.bg