Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ivailo.ivanov

 • ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
  Специалност “ХОРЕОГРАФИЯ”
  Катедра “ИЗКУСТВА”

  О Б Я В Я В А

  ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016
  В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
  Хореографска режисура и артмениджмънт
  • специализация “танцов спектакъл”
  • специализация “съвременен танцов театър”
  Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство

  За повече информ…[Виж още]