Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Reimer Hald

Информация:

Име и фамилия

Reimer Hald

Месторабота

NV