Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Елица Василева

 • Логото за Група на Психология
  беше тук преди 2 години, 1 месец

  Ръководител катедра: доц. д-р Красимир Иванов
  Тел.: 052/ 359 540
  e-mail: krasimir.ivanov@vfu.bg

  Научен секретар: доц. д-р Бойчо Бойчев
  e-mail: boicho.boichev@vfu.bg

  Секретар на катедрата […]

  Публична група /