Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Беатрис ѝорданова

 • Беатрис ѝорданова промени профилната си снимка преди 2 години, 7 месеци

 • Беатрис ѝорданова промени профилната си снимка преди 7 години, 4 месеци

 • Беатрис ѝорданова смени описанието на група Логото за Група на Правни наукиПравни науки от “Ръководител катедра: доц. д-р Емилия Сидерова
  Тел.: 052/359-556
  Административна сграда на Юридически факултет – стая В 1

  Експерт по НИД: доц. д-р Антон Грозданов
  Тел.: 052/359-627
  Е-mail: akgr@abv.bg
  Стая А – 204

  ECTS и Еразъм координатори: ас. Беатрис Йорданова
  Тел.: 052/359-614
  Е-mail: beti_jordanova@hotmail.com
  Стая A – 202

  Секретар на катедрата: Милена Райновска
  Тел.: 052/359-562,
  E-mail – law_vfu_2011@abv.bg
  Административна сграда на Юридически факултет – стая В 8
  Приемен ден: всеки делничен ден от 8:30 ч. до 10:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.” на “Катедра "Правни науки" е в структурата на Юридическия факултет от учебната 2007/2008 г. В нея се обучават студентите от специалност "Право". Специалността е разкрита със създаването на ВСУ към факултет "Административни и политически науки", а по–късно организационно обособена в Юридически факултет. Създаването и укрепването на факултета става възможно благодарение на инициативността на проф. д-р Доко Доков и проф. д-р Тамара Хинова.

  Ръководител катедра: доц. д-р Емилия Сидерова
  Тел.: 052/359-556
  Административна сграда на Юридически факултет – стая В 1

  Експерт по НИД: доц. д-р Антон Грозданов
  Тел.: 052/359-627
  Е-mail: akgr@abv.bg
  Стая А – 204

  ECTS и Еразъм координатори: ас. Беатрис Йорданова
  Тел.: 052/359-614
  Е-mail: beti_jordanova@hotmail.com
  Стая A – 202

  Секретар на катедрата: Милена Райновска
  Тел.: 052/359-562,
  E-mail – law_vfu_2011@abv.bg
  Административна сграда на Юридически факултет – стая В 8
  Приемен ден: всеки делничен ден от 8:30 ч. до 10:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.” преди 7 години, 10 месеци

 • Беатрис ѝорданова смени описанието на група Логото за Група на Правни наукиПравни науки от “Ръководител катедра: доц. д-р Емилия Сидерова
  Тел.: 052/359-556
  Административна сграда на Юридически факултет – стая В1

  Секретар на катедрата: Милена Райновска
  Тел.: 052/359-562
  Административна сграда на Юридически факултет – стая В8
  Приемен ден: всеки делничен ден от 8:30 ч. до 10:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.” на “Ръководител катедра: доц. д-р Емилия Сидерова
  Тел.: 052/359-556
  Административна сграда на Юридически факултет – стая В 1

  Експерт по НИД: доц. д-р Антон Грозданов
  Тел.: 052/359-627
  Е-mail: akgr@abv.bg
  Стая А – 204

  ECTS и Еразъм координатори: ас. Беатрис Йорданова
  Тел.: 052/359-614
  Е-mail: beti_jordanova@hotmail.com
  Стая A – 202

  Секретар на катедрата: Милена Райновска
  Тел.: 052/359-562,
  E-mail – law_vfu_2011@abv.bg
  Административна сграда на Юридически факултет – стая В 8
  Приемен ден: всеки делничен ден от 8:30 ч. до 10:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.” преди 7 години, 10 месеци