Групи

 • Логото за Група на Строителство на сгради и съоръжения
  беше тук преди 1 седмица, 5 дни

  Ръководител катедра: доц. д-р инж. Милена Кичекова
  Тел.: 052/359-621
  еmail: sss@vfu.bg
  Стая А-226
  Приемен ден: сряда от 13:30 ч. до 15:30 ч.

  Секретар на катедрата: Радостина Стефанова
  Тел.: 052/359-589 […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Икономика
  беше тук преди 1 седмица, 6 дни

  Ръководител катедра: проф. д-р Снежанка Овчарова
  Тел.: 052/359-598
  Кабинет: А 402
  email: ovcharova@vfu.bg

  Експерт по НИД за ПН „Икономика“: доц. д-р Виржиния Иванова,
  email: virjinia_iv […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Правни науки
  беше тук преди 3 седмици, 4 дни

  Катедра ”Правни науки” е в структурата на Юридическия факултет от учебната 2007/2008 г. В нея се обучават студентите от специалност ”Право”. Специалността е разкрита със създаването на ВСУ към факултет ”Ад […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Сигурност и безопасност
  беше тук преди 1 месец, 3 седмици

  Отговорник катедра – ас. Илияна Костова
  e-mail: ilkostova@abv.bg

  Ръководител катедра: доц. д-р Валентин Тодоров
  Тел.: 052/359-563
  email: v.d.todorov@abv.bg
  Административна сграда на Юридич […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Информатика
  беше тук преди 1 месец, 4 седмици

  Ръководител  катедра: доц. д-р Галина Момчева
  Тел.:052/359-573; 0888 793785
  email:galina.momcheva@vfu.bg 
  Административна сграда на факултет МИА – стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

  Експерт по НИД за ПН […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Изкуства
  беше тук преди 2 месеци, 1 седмица

  Ръководител катедра: доц. д-р Капка Манасиева
  Тел.: 052/359-642
  еmail: mti@vfu.bg
  Стая А-111
  Приемен ден: сряда – от 11:00 ч. до 13:00 ч.;

  Секретар на катедрата: Антоанета Кънчева
  Тел.: 052/359-579 […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Филиал Смолян
  беше тук преди 4 месеци, 2 седмици

  Филиал Смолян на Варненски свободен университет ”Черноризец Храбър” е посветен на културното, духовно и социално-икономическо развитие на Родопите чрез осъществяваното университетско образов […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Психология
  беше тук преди 4 месеци, 3 седмици

  Ръководител катедра: доц. д-р Даниела Карагяурова
  Тел.: 052/359-567
  e-mail: psychology_vfu@abv.bg

  Секретар на катедрата: Светозара Маринова
  Тел.: 052/359-569
  e-mail: psychology_vfu@abv.bg
  Приемен ден […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Архитектура и урбанистика
  беше тук преди 6 месеци, 1 седмица

  Ръководител катедра: чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев
  Тел.: 052/359-596
  еmail: atanas_kovachev@mail.bg
  Стая А-235

  Секретар на катедрата: Антоанета Кънчева
  Тел.: 052/359-579
  еmail: arch@vf […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Администрация, управление и политически науки
  беше тук преди 8 месеци, 2 седмици

  Ръководител катедра:
  доц. д-р Мария Великова
  Тел.: 052/359-595
  Кабинет: А 403
  email: mariya.velikova@vfu.bg
  Приемен ден: сряда от 15:00 ч. до 16:00 ч.

  Експерт по НИД:
  д-р Павлина Ямукова
  тел: 052/359-5 […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Департамент ”Чуждоезиково обучение”
  беше тук преди 5 години, 7 месеци

  Ръководител: проф. д-р Галина Шамонина
  ВСУ ”Черноризец Храбър”, к.к. ”Чайка”, стая А 343, тел. 052/359-592
  email: shamonina@vfu.bg
  Приемен ден: понеделник от 10:00 – 12:00 ч. […]

  Публична група / 1 потребител