Моля, попълнете - АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ВИПУСКНИЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ И/ИЛИ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

Групи

 • Логото за Група на Сигурност и безопасност
  беше тук преди 1 месец, 3 седмици

  Отговорник катедра – ас. Илияна Костова
  e-mail: ilkostova@abv.bg

  Ръководител катедра: доц. д-р Анелия Ненова
  Тел.: 052/359-563
  email: aneliya.nenova@vfu.bg
  Деканат на Юридически факултет – стая В 2
  При […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Правни науки
  беше тук преди 1 месец, 3 седмици

  Катедра ”Правни науки” е в структурата на Юридическия факултет от учебната 2007/2008 г. В нея се обучават студентите от специалност ”Право”. Специалността е разкрита със създаването на ВСУ към факултет ”Ад […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Икономика
  беше тук преди 2 месеци

  Ръководител катедра: проф. д-р Емил Панушев

  Тел.: 052/359-577
  Кабинет: Г4

  Научен секретар кат.”Икономика”: гл.ас. д-р Миглена Пенчева,
  email:  miglena.pencheva@vfu.bg

  Еразъм координатор за ПН „Икон […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Строителство на сгради и съоръжения
  беше тук преди 1 година

  Ръководител катедра: доц. д-р инж. Дария Михалева
  Тел.: 052/359-621
  еmail: dariya.mihaleva@vfu.bg
  Стая А-226
  Приемен: Сряда, от 13:00 до 13:30 часа, линк за виртуална среща: https://meet.google.com/agm-qcht […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Психология
  беше тук преди 2 години, 1 месец

  Ръководител катедра: доц. д-р Красимир Иванов
  Тел.: 052/ 359 540
  e-mail: krasimir.ivanov@vfu.bg

  Научен секретар: доц. д-р Бойчо Бойчев
  e-mail: boicho.boichev@vfu.bg

  Секретар на катедрата […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Департамент ”Чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация”
  беше тук преди 3 години, 1 месец

  Ръководител: доц. д-р Велислава Николаева
  Стая А 345
  Приемен ден: понеделник от 10:00 – 12:00 ч.

  Секретар: Миглена Димитрова
  тел.: 052/359-593
  email: dceo_vfu@abv.bg

  Публична група /
 • Логото за Група на Информатика
  беше тук преди 3 години, 9 месеци

  Ръководител  катедра: доц. д-р Галина Момчева
  Тел.:052/359-573; 0888 793785
  email:galina.momcheva@vfu.bg 
  Административна сграда на факултет МИА – стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

  Научен секретар : ас […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Изкуства
  беше тук преди 3 години, 10 месеци

  Ръководител катедра: доц. д-р Капка Манасиева
  Тел.: 052/359-642
  еmail: mti@vfu.bg
  Стая А-111
  Приемен ден: сряда – от 11:00 ч. до 13:00 ч.;

  Научен секретар: доц. д-р Мария Кърджиева
  Тел.: 052/359-584 […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Филиал Смолян
  беше тук преди 4 години

  Филиал Смолян на Варненски свободен университет ”Черноризец Храбър” е посветен на културното, духовно и социално-икономическо развитие на Родопите чрез осъществяваното университетско образов […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Архитектура и урбанистика
  беше тук преди 4 години, 1 месец

  Ръководител катедра: чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев
  Тел.: 052/359-596
  еmail: atanas_kovachev@mail.bg
  Стая А-235

  Научен секретар: доц. др. арх. Пламен Петров
  еmail: plamen.petrov@vfu.bg
  Стая А-24 […]

  Публична група /
 • Логото за Група на Администрация, управление и политически науки
  беше тук преди 4 години, 4 месеци

  Ръководител катедра:
  доц. д-р Иванка Банкова
  тел: 052/359-538
  Кабинет: А 404
  email: bankova.v@gmail.com
  Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

  Научен секретар:
  д-р Павлина Ямукова
  тел: […]

  Публична група /