Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Search in posts
Search in pages
Search in groups
Search in users
Search in forums
Filter by Categories
Без категория

Image Slider

„Алумни“ (мрежа) система във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Уважаеми колега!

"Алумни” е система за поддържане на непрекъсната връзка със завършилите Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и заедно с настоящите студенти, преподаватели и служители в университета, да продължаваме да отстояваме интересите на своя университет и да съдействаме за неговия позитивен публичен образ и устойчивото му развитие.
Целите на „Алумни“ системата във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ са:
 • Насърчаване на сътрудничеството и колегиалността между бивши и настоящи възпитаници на Университета, както и стимулиране на комуникацията между тях.
 • Осигуряване на достъп и обмен на информация с възпитаниците, насърчаване на съвместни инициативи;
 • Съдействие от възпитаниците на Университета за провеждане на обучителни стажове и практики за настоящите студенти;
 • Популяризиране на идеи и проекти на изявени студенти и млади учени и създаване на възможности за тяхната реализация;
 • Подпомагане на професионалната реализация на студентите, чрез организиране на конкурси, менторство, партньорство по различни проекти, отпускане на стипендии за изявени студенти и др.;
 • Непрекъснато осигуряване на високо качество на учебния процес, чрез системно поддържане на актуално съдържанието на учебните планове и програми с помощта на възпитаниците на университета, които имат водещи позиции в различните браншове на бизнеса и публичния сектор;
 • Създаване на предпоставки възпитаниците на Университета да продължават обучението си през целия живот в атрактивни форми на обучение, които съответстват на техните потребности;
 • Активно участие на възпитаниците на Университета в живота му и съдействие за поддържане на неговия позитивен публичен образ;
 • Съдействие от страна на Университета при необходимост от информационни и консултантски услуги за възпитаниците му;
 • Осигуряване на обратна връзка от работодателите за възпитаници на Университета, относно качеството на обучението във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“;

Ако сте възпитаник на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, е достатъчно да се регистрират в сайта на Алумни, за да станете член на Алумни мрежата на Университета. С регистрирането си ще можете:

 • Да публикувате своите лични данни - име, випуск, актуална снимка, специалност, контакти, справка за кариерното развитие, съгласие за публикуване на информацията за публичен достъп или само за регистрираните в мрежата, съгласие за получаване на съобщения за събития в Университета и съобщения от съвипускниците Ви;
 • Да изпращате съобщения до регистрираните съвипускници;
 • Да заявите желание да бъде ментор на практика (стаж) на настоящи студенти;
 • Да направите обява за свободно работно място, ако сте работодател;
 • При регистрирано съгласие, да получавате редовно информация за университетски събития;
 • Да изпращате мнения и запитвания към университетската администрация и катедрите, както и да ги информирате за ваши събития;
 • Да заявите желание за отпускане на стипендии и условията за целта, както и желание за правене на дарения;
 • Да дадете информация чрез он-лайн анкета за реализацията си и качеството на обучението в Университета;
 • Да имате достъп до албум с най-изявените възпитаници на Университета и получилите образователната и научна степен „доктор“ в Университета;
 • Да подавате заявление за издаване на академична справка;
 • Да се записвате в различните форми на обучение през целия живот;
 • Да заявите потребност от информационна и консултантска помощ.


Екип на „Алумни“